Alışveriş Sözleşmesi

 

Oyun içi hizmet: Account,karakter ,char ,item ,gold bar (altın, külçe/oyunparası ) vb. oyun içi materyallerin tümü bundan böyle bu sözleşmede Oyun içi Hizmet olarak anılacaktır .

TARAFLAR

1) SİTE: Alıcı ve satıcı arasında köprü kurarak Oyun içi Hizmet; Account ,karakter ,char ,item ,gold bar (altın ,külçe/oyun parası ) oyun içi materyallerin tümünü aracılık hizmetlerini yürüten www.oyuneks.com domaini üzerinde bulunan şirket bundan böyle bu sözleşmede OYUNEKS olarak anılacaktır.

2) SATICI: Sitede Oyun içi Hizmet; Account ,karakter ,char ,item ,gold bar (altın ,külçe/oyun parası ) materyallerin tümüyle ilgili bilgileri ,resimlerin tanıtım sayfalarını yaratarak ,onları müşterilerine/müşterilerimize ulaştıran her nevi 3. şahıs veya şahıslar bundan böyle bu sözleşmede Satıcı olarak anılacaktır.

3) ALICI: Sitede Oyun içi Hizmet; Account ,karakter ,char , item , gold bar (altın ,külçe/oyun parası ) vb. oyun içi materyallerin tümünü teslim alacak her nevi şahıs veya şahıslar bundan böyle bu sözleşmede Alıcı olarak anılacaktır.

SATICI

Madde-1 SATICI satışını yaptığı herhangi bir oyundaki account - karakter veya hesabını oyun destek servisi ile yazışarak geri almayacağını taahhür eder. Aldığı taktirde 5000 € ( Beşbin Euro ) tazminat ödemekle yükümlüdür. (TCK MADDE 157- Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası verilir.)

Madde-2 SATICI doğabilecek her türlü sorunda alıcıya yardımcı olmakla yükümlüdür. Satış tamamlandıktan sonra telefon ve ad soyad bilgileriniz alıcı ile paylaşılır.

Madde-3 SATICI ilan içerisinde kişisel bilgilerini (TC, Ad Soyad, Telefon, Mail vs.) ve ilana ait hesap bilgilerini kesinlikle paylaşmayacaktır. Satıcının bu bilgileri paylaşması sonucunda oluşacak sorunlarda OYUNEKS sorumlu değildir.

Madde-4 SATICI satış yaptığı karakter veya accountun kendisinden önceki satıcısından da sorumludur. Herhangi geri alınma durumunda bunu mazeret olarak gösteremez.

Madde-5 SATICI OYUNEKS ilanlarına eklediği ilanın tüm bilgilerinin doğruluğunu, bilgilerin eksikliğinde satışın iptalini ve oluşabilecek hukuki yaptırımların sorumluluğunu kabul eder. Eklediği ilanın oyun içinde veya farklı bir sağlayıcıdan satmayacağını, aksi durumda ilanı OYUNEKS sağlayıcısından kaldırmalıdır. Bundan dolayı oluşabilecek ALICI mağduriyetindeki tüm hukuki yaptırımları kabul eder.

Madde-6 SATICI OYUNEKS üzerinden sattığı account (karakter) ilanlarından alacağı bakiyenin 24 saat süre ile güvenlik amacıyla bekletilmesini kabul eder. OYUNEKS yönetimi SATICI ' dan doğrulama yapmak için kimlik bilgilerini ister, OYUNEKS hesabını geçici bir süre bloke eder, satıştan gelen ödemeyi kimlik doğrulaması sonuna kadar bekletir.

Satıcı aşağıda belirtilen hususları temin eder.

1.Satıcı ürün ve/veya hizmetleri sitede listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunu, listelediğiniz ürünlerin mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının kendisine ait olduğunu,

2.Ürün ve/veya hizmetleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunu ve/veya sattığını ve/veya ithal ettiğini, bu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini,

3.Ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya ve bu sözleşmede yer alan lisansı vermeye yetkili olduğunuzu,

4.Satıcı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almak zorundadır ve bu önlemlerin alınması hususunda sorumludur. Satıcı ayrıca, Websitesi’nde ve İlan Pazarında yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumludur. Satıcı Websitesi’nde ve İlan Pazarında yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde üçüncü kişilere karşı ve OYUNEKS’e karşı

5.Satıcı, kendisiyle Websitesi üzerinden iletişime geçen Alıcılar’ı Websitesi dışında alışveriş yapmaya teşvik etmeyecek ve kendisine bu yönde gelen teklifleri de Satıcı, hiçbir surette OYUNEKS kampanya ve indirimlerini manipüle eden davranışlarda bulunmayacaktır.

6.Satıcı, işbu Sözleşme’nin hükümlerinden birini ihlal etmesi veya ilan edilen satış kurallarına uyulmaması sebebiyle OYUNEKS’ in doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü hukuki/idari/cezai zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür.

7.Satıcı, OYUNEKS aleyhine dava, tüketici şikayeti, savcılık soruşturması ve icra takibi de dahil olmak üzere herhangi bir yasal takibin başlatılması veya bankalardan, bakanlıklardan, adli veya idari makamlardan, emniyet müdürlüklerinden ve diğer tüm sair özel kuruluş ya da kamu kuruluşları tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde OYUNEKS’ in kendisini savunması veya talep edilen bilgi ya da belgeleri sunması için gereken tüm bilgi ve belgeleri derhal temin Satıcı tarafından, talep edilen süre içinde OYUNEKS’ e temin edilmeyen bilgi ve belgeler nedeniyle doğacak her türlü zarar ve/veya ceza, Satıcı’ya yansıtılacaktır. Ayrıca, bu tutarlar, Satıcı’ya ait tüm mağazalardan tahsil edilebilecektir. Ayrıca, OYUNEKS’e herhangi bir icra dairesinden ya da benzeri bir makamdan Satıcı aleyhine düzenlenmiş bir haciz ihbarnamesi tebliğ edilmesi, OYUNEKS’ in Satıcı’nın dolandırıcılık ya da sahtecilik teşkil edebilecek bir davranışının söz konusu olabileceğine veya İlan Pazarında sahte ürün satışının yapıldığına ilişkin makul bir şüphe duyması veya Alıcılar’ın ya da üçüncü bir kişinin mağduriyetini önlemek ya da azaltmak amacını taşıyan diğer makul sebeplerle, OYUNEKS, Satıcı’nın oyuneks.com hesabındaki bakiyeyi, haciz ihbarnamesinin mevcut olması halinde belirtilen miktarla sınırlı olmak üzere; diğer hallerde ise söz konusu ihlal ya da mağduriyeti karşılayabilecek makul bir miktarı 120 (yüz yirmi) günlük bir süre için ve Satıcı’ya haber vermeksizin bloke edebilir. Yine her koşulda satış işlemi alıcı tarafından onaylandıktan sonra havuzda bekletilen bedel 24 saat süreyle daha blokede kalacaktır. Bu sürenin de geçmesi ile birlikte OYUNEKS, satıcının daha önce bildirmiş olduğu vergi kimlik bilgileri doğrultusunda satıcıya komisyon faturası kesecektir.

ALICI

Madde-7 ALICI OYUNEKS üzerinden satın aldığı ilanın OYUNEKS ' in sadece aracı olduğunu ve satıştan sonraki sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Satış tamamlandıktan sonra Alıcı, Satıcı' nın ad soyad ve telefon bilgilerini görebilir, satış sonrasında oluşabilecek sorunlarda SATICI ile direkt irtibata geçebilir. Satıcının hesabı geri alması sonucunda oluşabilecek sorunlarda alıcı OYUNEKS' i sorumlu tutamaz, internet sitesi, forum ve sosyal medya hesaplarında OYUNEKS hakkında kötü paylaşımlar yapamaz.

Madde-8 ALICI OYUNEKS üzerinden satın aldığı ilanın teslimat süresi bitimine kadar teslimatın yapılması için beklemekle yükümlüdür. İlan bilgilerinde hata olmadığı sürece satın alma iptal edilemez.

Madde-9 ALICI OYUNEKS üzerinden satın aldığı ilanın teslimatında çıkabilecek itilaflar sonucu MARKET yönetimi alıcıdan doğrulama yapmak için kimlik bilgilerini isteyebilir. OYUNEKS hesabını geçici bir süre bloke edebilir, Alıcı' nın yaptığı ödemeyi kimlik doğrulaması ve sorunu çözene kadar bekletebilir.

WEBSİTESİ

Madde-10 Yukarıdaki şartlara uyulmaması halinde doğabilecek ihtilaflarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri OYUNEKS adına yetkilidir. Doğabilecek itilaflarda OYUNEKS Alıcı’ nın adına dava açma hakkını saklı tutar.

Madde-11 OYUNEKS alıcı ve satıcı arasında yapılan işlem sonucunda satıcıya KDV dahil komisyon faturası keser.

Madde-12 OYUNEKS.COM ilan pazarında listelenen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir. OYUNEKS.COM, kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Doğabilecek itilaflarda OYUNEKS Alıcı’ nın adına dava açma hakkını saklı tutar.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olan OYUNEKS’ in Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir.

Madde-13 OYUNEKS.COM sitesi müşterisi konumunda olan hem alıcı hem de satıcının internet ortamında alışveriş yapmalarını sağlayan, bu aşamada satıcı tarafından ürünün alıcıya teslimi; alıcı tarafından da ürün bedelinin satıcıya aktarılması ilişkilerine aracılık hizmetini veren bir kuruluştur. Oyuneks.com’ un sorumluluğu, satışa konu ürünün internet ortamında sorunsuz bir şekilde tesliminden ve alıcının onayı üzerine bedelin satıcıya aktarılmasından ibaret olup; onay sonrası teslimden sonra ürünün herhangi bir sebeple satıcı tarafından internet ortamı kullanılmak suretiyle tekrar ele geçirilmesinden Oyuneks.com’ un herhangi bir sorumluluğu olmayacağı gibi; bunu engellemek adına alabileceği hiçbir önlem de bulunmamaktadır. Böyle bir ihtilaf gerçekleşmesi halinde tarafların aralarındaki hukuki meseleyi hukuk mahkemeleri ya da şartları var ise cumhuriyet savcılıkları yolu ile gidermeleri gerekli olup; Oyuneks.com’ un sorumluluğu, resmi bir talep olması halinde alıcı ve satıcının kimliklerinin ve işlem detaylarının ilgili kurumlar ile paylaşılmasından ibarettir.

Madde-14 OYUNEKS, 18 yaşını doldurmamış kullanıcılardan ebeveyn kimlik ve iletişim bilgilerini talep etme hakkını saklı tutar. İşbu sözleşme; 13 Maddeden oluşmaktadır. Alıcı ve Satıcı yukarıdaki 13 maddenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.

verified_user

7/24 kolay ve güvenli ödeme seçenekleri.

timer

E-Pin ve Oyun parası alışverişleriniz de 7/24 hızlı teslimat.

local_offer

E-Pin ve Oyun paralarında en uygun fiyatlar.

support_agent

Haftanın her günü 7/24 Canlı destek.

thumb_up

%100 müşteri memnuniyeti garantisi.

1 1 1 1