City Siege Faction İsland
City Siege Faction İsland
City Siege Faction İsland
City Siege Faction İsland
City Siege Faction İsland
City Siege Faction İsland
City Siege Faction İsland
City Siege Faction İsland
City Siege Faction İsland
City Siege Faction İsland
City Siege Faction İsland
City Siege Faction İsland
City Siege Faction İsland
City Siege Faction İsland
City Siege Faction İsland
City Siege Faction İsland
City Siege Faction İsland
City Siege Faction İsland
City Siege Faction İsland
City Siege Faction İsland
City Siege Faction İsland
City Siege Faction İsland
City Siege Faction İsland
City Siege Faction İsland
City Siege Faction İsland

Game Description/Oyun Açıklaması

The ultimate 2D Physics War Game - War just got fun, build your army with tanks, guns, spies, flame tanks and helicopters. Then embark on missions of mass destruction and tactical rescues. Bring peace to faction island by destroying all your enemies!

Your war starts with just a single rifleman, but soon you'll be rolling into battle with tanks, flame throwers and hover crafts. Fight your way through varying missions on Faction Island, all featuring destructable environments and dynamic gameplay watch as buildings fall down crushing your enemies and rewarding you with massive combos. Expand your army with cash earned from completed missions by buying more heavy weaponry or powerful airstrikes to deliver death from above bringing battles to an indiscriminate finale.

Take on timed, solo, stealth and all out warfare missions each requiring a different set of gameplay styles and tactics. Group your units create an army of devastating force as up to five of your troops wreak collective carnage upon the unfortunate enemy. Rockets, bullets, ninja stars and fire are all at your disposal but you'll encounter opposing factions with devastating and insane weaponry of their own. Bombs and bullets alone won't win this war strong tactics and skill will surely prevail.

Enjoy City Siege Factions unique physics engine as each level serves as a destruction sandbox environment once you have successfully completed the mission. Why not take your heavy weapons in to earlier levels and go for all-out destruction or try and beat your best time and highest score. Every time you play a level, your units will level up and you will earn more cash to expand your forces, giving you the edge on later levels.

 

Nihai 2D Fizik Savaşı Oyunu - Savaş daha eğlenceli hale geldi, ordunuzu tanklar, silahlar, casuslar, alev tankları ve helikopterlerle kurun. Ardından kitle imha ve taktik kurtarma görevlerine başlayın. Tüm düşmanlarınızı yok ederek fraksiyon adasına barış getirin!

Savaşınız sadece tek bir tüfekçiyle başlıyor, ancak yakında tanklar, alev püskürtücüler ve havada asılı duran el sanatları ile savaşa gireceksiniz. Faction Island'daki çeşitli görevlerde savaşın, hepsi yıkılabilir ortamlar ve binalar yıkılırken düşmanlarınızı ezerek ve sizi devasa kombinasyonlarla ödüllendirirken dinamik oyun izleme özelliğine sahip. Daha ağır silahlar veya güçlü hava saldırıları satın alarak tamamlanan görevlerden kazanılan parayla ordunuzu genişletin ve savaşları gelişigüzel bir finale taşıyın.

Her biri farklı oyun stilleri ve taktikleri gerektiren zamanlı, solo, gizli ve tüm savaş görevlerini üstlenin. Birimlerinizi gruplandırın, en fazla beş askeriniz talihsiz düşmana toplu katliama yol açarken, yıkıcı bir güç ordusu oluşturun. Roketler, mermiler, ninja yıldızları ve ateş hepsi emrinizde ama kendi yıkıcı ve çılgın silahlarıyla karşıt gruplarla karşılaşacaksınız. Bombalar ve mermiler tek başına bu savaşı kazanamayacak, güçlü taktikler ve beceriler kesinlikle üstün gelecek.

Görevi başarıyla tamamladığınızda her seviye bir yıkım sanal alanı ortamı olarak hizmet ettiğinden, City Siege Factions'ın benzersiz fizik motorunun keyfini çıkarın. Neden ağır silahlarınızı daha önceki seviyelere taşımıyorsunuz ve topyekün yıkıma gidin ya da en iyi zamanınızı ve en yüksek skorunuzu denemeye çalışın. Her seviye oynadığınızda, birimleriniz seviye atlayacak ve güçlerinizi genişletmek için daha fazla para kazanacak ve sonraki seviyelerde size avantaj sağlayacak.
At the start of each level you can choose up to 5 units to deploy, you can switch between deployed units at will and can evacuate them and deploy other units from your reserves, allowing you to play each level your own way. Develop your strategy and take full control of Faction Island.

FeaturesDestructive Gameplay.

Using the power of physics, every level features destructible scenery and buildings. Set areas on fire, call in air-strikes and generally having fun blowing stuff up - but don't forget there are some real mission objectives to achieve, maybe stealth is the best option from time to time...


Combo System.

Your combo resets to 1 every time you fire. Take out as many baddies with a single shot to score the most points, taking advantage of the combo multiplier. Use the destructible environments to your advantage and get the biggest combo you can.


Inter-faction Fighting.

You have two enemy factions to contend with, the Natives and the Poachers. Land a shot near an enemy and they will often blame the other faction and start fighting each other. Incite the baddies to fight each other and save yourself the effort, as well as scoring more points and it all counts towards your combo.


8 Units to buy and upgrade to build a complete army.

 

Her seviyenin başında konuşlandırmak için en fazla 5 birim seçebilir, konuşlandırılmış birimler arasında istediğiniz gibi geçiş yapabilir ve onları tahliye edebilir ve rezervlerinizden diğer birimleri konuşlandırabilir ve her seviyeyi kendi istediğiniz şekilde oynamanıza izin verebilirsiniz. Stratejinizi geliştirin ve Faction Island'ın tam kontrolünü elinize alın.

Özellikler


Yıkıcı Oynanış.

Fiziğin gücünü kullanarak, her seviyede yıkılabilir manzara ve binalar bulunur. Alanları ateşe verin, hava saldırıları düzenleyin ve genel olarak bir şeyleri havaya uçurmakla eğlenin - ama unutmayın ki başarılması gereken bazı gerçek görev hedefleri vardır, belki de zaman zaman gizlilik en iyi seçenektir...


Kombi Sistemi.

Her ateş ettiğinizde kombonuz 1'e sıfırlanır. Kombo çarpanından yararlanarak en çok puanı elde etmek için tek bir atışla olabildiğince çok kötü adamı yok edin. Yıkılabilir ortamları avantajınıza kullanın ve yapabileceğiniz en büyük kombinasyonu elde edin.


Gruplar Arası Dövüş.

Mücadele etmeniz gereken iki düşman grubunuz var, Yerliler ve Kaçak Avcılar. Bir düşmanın yanına bir atış yapın ve genellikle diğer hizipleri suçlar ve birbirleriyle savaşmaya başlarlar. Kötüleri birbirleriyle savaşmaya teşvik edin ve kendinizi çabadan kurtarın, ayrıca daha fazla puan kazanın ve bunların hepsi kombonuz için sayılır.


Tam bir ordu kurmak için satın alınacak ve yükseltilecek 8 Birim.
Rifleman

The basic unit you start off with. His slow shooting auto-rifle holds 5 bullets before needing to be reloaded. Good movement ability and, as with all foot soldiers, can swing on vines.

 

Piyade

Başladığınız temel birim. Yavaş ateş eden otomatik tüfeği, yeniden doldurulması gerekmeden önce 5 mermi tutar. İyi hareket kabiliyeti ve tüm piyadelerde olduğu gibi asmalarda sallanabilir.

Molotov Guy

Highly explosive and damaging, the Molotov Guy is a danger to everybody on the battlefield - use with caution, will set fire to pretty much everything. On the plus side he does come equipped with fire-retardant armour.

molotof adam

Son derece patlayıcı ve hasar verici olan Molotof Guy, savaş alanındaki herkes için bir tehlikedir - dikkatli kullanın, hemen hemen her şeyi ateşe verir. Artı tarafta, ateşe dayanıklı zırhla donatılmış olarak geliyor.
Sentry

Heavily armoured, but slow. Carries a devastating Chain-gun that will make short work of basically anything, although it's accuracy is kinda poor.

 

Nöbetçi

Ağır zırhlı ama yavaş. Doğruluğu biraz zayıf olsa da, temelde her şeyi kısa sürede halledecek yıkıcı bir Zincirli tabanca taşır.

Spy

The ultimate in stealth. This unit blends in until she gets too close to the enemy or gets seen attacking. Really useful on rescue missions. Her Ninja stars are great for attacking baddies from behind and destroying certain structures, however, they just bounce off barrels so don't expect explosive combos with this one.

 

Casus

Gizlilikte son nokta. Bu birim, düşmana çok yaklaşana veya saldırırken görülene kadar devreye girer. Kurtarma görevlerinde gerçekten faydalı. Ninja yıldızları, kötülere arkadan saldırmak ve belirli yapıları yok etmek için harikadır, ancak sadece varillerden sekerler, bu yüzden bununla patlayıcı kombinasyonlar beklemeyin.

Flame Tank

Kinda rickety and easily damaged, but it's Flamethrower makes short work of most buildings and bad guys. Set the world on fire.

 

Alev Tankı

Biraz cılız ve kolayca hasar görebilir, ancak Flamethrower çoğu bina ve kötü adamı kısa sürede çalıştırır. Dünyayı ateşe vermek.

Tank

The toughest thing out there, although mobility is a little limited. Also comes with a big, devastating gun firing big, explosive shells for maximum damage.

 

Tank

Hareketlilik biraz sınırlı olsa da, oradaki en zor şey. Ayrıca maksimum hasar için büyük, patlayıcı mermiler atan büyük, yıkıcı bir silahla birlikte gelir.

Helicopter

The ultimate in mobility, equipped with a devastating heavy machine gun. Group a few of these up for unrivalled power on the battlefield.

 

Helicopter

The ultimate in mobility, equipped with a devastating heavy machine gun. Group a few of these up for unrivalled power on the battlefield.Hovercraft

Glide over swamps, lava and water. Armed with devastating rockets, but a narrow range of attack.


8 varying location of Faction Island, each with 3 missions to master

Mercenary Camp

Your part of the island. Protect it from the enemy!


Oil Beach

Sums up why you are here - it's the natural resources! You're drilling on Oil Beach and have a nice pipeline set up. Defend the area from the Natives (who for some reason are not keen on our presence) and the Poachers.


No Mans River

Fight along the river, just watch out for those cunning baddies hiding under water.


Stompin' Swamp

That swamp isn't pleasant to be in, making everything except the Hovercraft slow to move. Luckily there are lots of vines to swing on and get out of it.


Sacred Volcano

This area is sacred to the Natives, they come here to worship their Idols, which of course, must be destroyed.


Poacher's Camp

This is where the Poachers have set up camp. Drive them out and we can make use of the new space.


Native's Camp

These Natives are savage and in need of "educating".


Coastline

We need to secure the coast if we are going to completely control the Island and you will need Helicopters and Hovercrafts to do it.


Varying Mission Types

Secure the Area

Pretty straight-forward. Just go in and destroy everything!


Defend

You'll need to defend your base and oil wells.


Destroy Objectives

Destroy the enemy Idols and Cages.


Rescue Mission

The Natives and Poachers have kidnapped our Scientists and we need them alive!


Solo Missions

Take in a single foot soldier - you might need to rescue some scientists or defend a drill.


Sea Battles

Hovercraft or Helicopter only naval battle to secure the coast.


Replayability and Tactics

Struggling with a mission? You maybe just need the right troop or tactics. Replay earlier missions and earn cash to expand your forces, giving you more options.

Often a tactical approach to a mission is required. Select the correct units, scroll around and have a good look at the mission before you start. And move slowly, thinking ahead. This is all of course balanced with total destruction missions!


Steam Features

High Scores and Best Times a for every mission. As long as you don't die during the mission you will register a score and time - so on some missions the best tactic for a top score or time is to ignore the mission and just destroy everything as quickly as possible!

Achievements. Can you unlock all the steam achievements? Getting 3 stars on every level requires some genuine skill!

Cloud Saves. Switch computers and pick up where you left off.

 

Hovercraft

Bataklıklar, lav ve su üzerinde süzülün. Yıkıcı roketlerle donanmış, ancak dar bir saldırı menzili.


Faction Island'ın 8 farklı konumu, her birinde ustalaşılması gereken 3 görev

Paralı Asker Kampı

Adanın senin parçan. Onu düşmandan koruyun!


Petrol Sahili

Neden burada olduğunuzu özetliyor - bu doğal kaynaklar! Oil Beach'te sondaj yapıyorsunuz ve güzel bir boru hattı kurdunuz. Bölgeyi Yerlilerden (her nedense bizim varlığımızdan hoşlanmayanlar) ve Kaçak Avcılardan koruyun.


Mans Nehri yok

Nehir boyunca savaşın, su altında saklanan kurnaz kötülere dikkat edin.


Bataklık

O bataklık içinde olmak hoş değil, Hovercraft dışında her şeyi yavaş hareket ettiriyor. Neyse ki sallanacak ve ondan kurtulacak çok sayıda sarmaşık var.


Kutsal Volkan

Bu bölge Yerliler için kutsaldır, buraya putlarına tapınmak için gelirler, ki bu tabii ki yok edilmelidir.


kaçak avcı kampı

Kaçak Avcıların kamp kurduğu yer burası. Onları kovun ve yeni alandan faydalanalım.


Yerli Kampı

Bu Yerliler vahşidir ve "eğitilmeye" ihtiyaç duyarlar.


kıyı şeridi

Adayı tamamen kontrol edeceksek sahili korumamız gerekiyor ve bunu yapmak için Helikopterlere ve Hovercraft'lara ihtiyacınız olacak.


Değişen Görev Türleri

Bölgeyi Güvenli Hale Getirin

Oldukça düz ileri. Sadece içeri gir ve her şeyi yok et!


Savunmak

Üssünüzü ve petrol kuyularınızı savunmanız gerekecek.


Hedefleri Yok Et

Düşman idollerini ve kafeslerini yok edin.


Kurtarma görevi

Yerliler ve Kaçak Avcılar Bilim Adamlarımızı kaçırdı ve onlara canlı ihtiyacımız var!


Tekli Görevler

Tek bir piyade askeri alın - bazı bilim adamlarını kurtarmanız veya bir tatbikatı savunmanız gerekebilir.


Deniz Savaşları

Hovercraft veya Helikopter sadece sahili korumak için deniz savaşı.


Tekrar Oynanabilirlik ve Taktikler

Bir görevle mi mücadele ediyorsunuz? Belki de sadece doğru birliğe veya taktiklere ihtiyacınız var. Daha önceki görevleri tekrar oynayın ve güçlerinizi genişletmek için size daha fazla seçenek sunarak para kazanın.

Genellikle bir göreve taktiksel bir yaklaşım gerekir. Başlamadan önce doğru birimleri seçin, gezinin ve göreve iyi bakın. Ve ileriyi düşünerek yavaş hareket edin. Bunların hepsi elbette toplam imha görevleriyle dengelendi!


Buhar Özellikleri

Her görev için Yüksek Skorlar ve En İyi Zamanlar. Görev sırasında ölmediğiniz sürece bir puan ve süre kaydedeceksiniz - bu nedenle bazı görevlerde en yüksek puan veya süre için en iyi taktik görevi görmezden gelmek ve her şeyi mümkün olduğunca çabuk yok etmektir!

Başarılar. Tüm buhar başarılarının kilidini açabilir misin? Her seviyede 3 yıldız almak, gerçek bir beceri gerektirir!

Bulut Kaydedilir. Bilgisayarları değiştirin ve kaldığınız yerden devam edin.

City Siege Faction İsland

City Siege: Faction Island

Ish Games

The ultimate 2D Physics War Game - War just got fun, build your army with tanks, guns, spies, flame tanks and helicopters. Then embark on battles of mass destruction and tactical rescues. Bring peace to faction island by destroying all your enemies! Nihai 2D Fizik Savaşı Oyunu - Savaş daha eğlenceli hale geldi, ordunuzu tanklar, silahlar, casuslar, alev tankları ve helikopterlerle kurun. Ardından kitle imha savaşlarına ve taktik kurtarmalara başlayın. Tüm düşmanlarınızı yok ederek fraksiyon adasına barış getirin!

 • 00

  Gün

  00

  Saat

  00

  dk

  00

  sn

  %10

  2,10

  1,89

 • Satın Al
 • Geliştirici FirmaIsh Games
 • Yayınlanma Tarihi17 Mar 2017
 • Kategoriler
  • Aksiyon
  • Bağımsız Yapımcı
  • Strateji
 • Desteklenen Platformlar Windows
 • Desteklenen Diller İngilizce*
  *seslendirme destekli diller
 • Windows Gereksinimler Minimum:
  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • İşlemci: Intel Core 2 Duo @2GHz
  • Bellek: 2 GB RAM
  • Ekran Kartı: DirectX Graphics Card
  • Depolama: 100 MB kullanılabilir alan
  • Ses Kartı: Any
verified_user

7/24 kolay ve güvenli ödeme seçenekleri.

timer

E-Pin ve Oyun parası alışverişleriniz de 7/24 hızlı teslimat.

local_offer

E-Pin ve Oyun paralarında en uygun fiyatlar.

support_agent

Haftanın her günü 7/24 Canlı destek.

thumb_up

%100 müşteri memnuniyeti garantisi.

1 1 1 1