PAZARYERİ ARACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

 

 

 1.         SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

 

 1. 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen işbu Pazaryeri Aracılık Hizmet Sözleşmesi ("Sözleşme"), Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur. Hizmet Alan ve Hizmet Veren, Sözleşme kapsamında birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.
 2. Sözleşme’nin konusu Hizmet Alan’ın, Platform’da, Pazaryeri Aracılık Hizmetini (“Hizmet”) satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip Hizmet’in satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi olup Taraflar, Sözleşme tahtında Kanun ve Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 1.         TARAFLAR

 

HİZMET ALAN BİLGİLERİ

Ad Soyad

:

 

Fatura Adresi

:

 

Telefon Numarası

:

 

E-posta Adresi / Kullanıcı adı

:

 

 

HİZMET VEREN BİLGİLERİ

Unvanı

:

Oyuneks Bilişim ve Oyun Hizmetleri Limited Şirketi

Adresi

:

Kızılarık Mah. 2754 Sk. Mutlu Iş Merkezı No: 2 İç Kapı No: 501 Muratpaşa / Antalya

MERSİS No

:

0649109360800001

Telefon Numarası

:

0 850 308 00 07

E-posta Adresi

:

[email protected]

Şikayetler için İrtibat Bilgisi ve Çözüm Yöntemi

:

Tüm şikayet ve destek talepleriniz için 0 850 308 00 07 numaralı telefonu arayabilir, [email protected]  adresine elektronik posta gönderebilir ya da oyuneks.com üzerindeki Canlı Destek alanı üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

 

 

 1.         HİZMET BİLGİLERİ

 

İşlem Zamanı

:

 

Ürün Tipi

:

Dijital Hizmet

Ürün Açıklaması

:

Pazaryeri Aracılık Hizmeti

Adedi

:

 

Hizmet Bedeli (Vergiler dahil)

:

 

Toplam Tutar (Vergiler dahil)

:

 

Sipariş Tarihi

:

 

Teslim Türü

:

Elektronik ortamda anında ifa

 

 1.         GENEL HÜKÜMLER
  1. Hizmet Alan, yukarıda 3. Maddede ve işbu Sözleşme'de belirtilen Hizmetin şartlarına ve satışına ilişkin koşulları ve tüm bilgileri okuduğunu, bu hizmeti satın almak için gerekli onayı elektronik ortamda verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  2. İşbu Sözleşme Hizmet Alan tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
  3. Satın alınan hizmetin fiziksel bir teslimatı yoktur.

 

 1.         HİZMET ŞARTLARI
  1. Pazaryeri Aracılık Hizmeti (“Hizmet”) Oyuneks Platformunda yer alan Pazaryeri aracılığı ile Alıcı ve Satıcı’ların elektronik ortamda bir araya gelerek Dijital ürünlerini güvenli olarak alıp satabilmesi için altyapı sağlanan bir elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı hizmetidir.Bu amaçla hizmet veren Oyuneks; Alıcı ve Satıcı’nın çevrimiçi ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapıyı sağlamakta; Alıcı, tercih ettiği ürünü güvenli şekilde satın almakta; Satıcı elektronik ortamda Pazaryeri Aracılık Hizmeti’ni satın alarak dijital ürününü güvenli olarak satmaktadır. Pazaryeri Aracılık Hizmet Bedeli; Oyuneks’in değişen piyasa koşullarına göre belirlediği, pazaryerinde satılan dijital ürünlere ilişkin ödenecek toplam ürün bedeli üzerinden hesaplanan Satıcı’nın ödediği hizmet bedelidir. Ürün bedeli, Alıcı’nın Platform bakiyesinden çekildiği an itibariyle güvence altına alındığından; Alıcı’nın Pazaryeri Aracılık Hizmetinden cayma hakkı yoktur. Alıcı’nın Pazaryeri Aracılık Hizmetini satın alması üzerine yaptığı ödeme güvence altına alındığından Oyuneks Pazaryeri Aracılık hizmet bedeline hak kazanır.
  2. Taraflar, işbu Sözleşme hükümleri kapsamında, ürün bedelinin muhafaza edilmesi ve Pazaryeri Aracılık Hizmeti koşullarına uygun olarak ilgili tarafa aktarılması işlemlerinin koordinasyonunun Oyuneks tarafından yürütüleceği konusunda mutabıktır.
  3. Alıcı ve Satıcı bu amaçla ürün satışına yönelik sözleşmeyi okuyup, kabul edip, Pazaryeri Hizmet Şartlarını onaylayarak, bu düzenlemelere uygun davranmayı kabul ve taahhüt etmektedir.
  4. Oyuneks şüpheli işlem tespit etmesi halinde; Alıcı ve Satıcı arasındaki işlemi durdurabilir, Pazaryeri Aracılık Hizmetini duraklatarak ek bilgi/belge talep edebilir, Alıcı ve/veya Satıcı’nın hesabını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Bu tür işlemler sebebiyle ürün satış ve teslimine ilişkin süreçlerde gecikmeye sebebiyet verildiğinden bahisle Oyuneks’ten herhangi bir talepte bulunulamaz.
  5. Hizmet Alan, işbu Sözleşme'yi veya bu Sözleşme'nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
  6. Hizmet Alan (Satıcı), Oyuneks’in Yer Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatıyla faaliyet gösteren sanal bir platform olduğunu, ürünün sahibi olmadığını, platformda yayınlanan ilandaki ürün ile ilgili satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi veya benzeri herhangi bir ilişkisinin/sıfatının bulunmadığını, Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca hiçbir yasal sorumluluğu bulunmadığını, satın aldığı ürün ile ilgili yaptığı satın alma ile ilgili her türlü talebinin yegane muhatabının ürünü satışa sunan Satıcı olduğunu, Oyuneks’in ürünün satışı ve teslimatına ile gönderilmesine yönelik Alıcı ve Satıcı arasında gerçekleşen işlemlerin hiçbir aşamasına taraf olmadığını, ürün siparişi ilgili yaşanabilecek herhangi bir uygunsuzluk hakkında Oyuneks'ten talepte bulunmayacağını, Oyuneks'e karşı yargısal yollara başvurmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

 1.         CAYMA HAKKI
  1. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15(ğ) maddesinde "Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler” ile 15(h) maddesinde "cayma hakkı süresi sona ermeden önce tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri" cayma hakkının istisnası olarak kabul edildiğinden; Hizmet Alan işbu sözleşmeye konu hizmet bakımından cayma hakkının olmadığını kabul eder.
  2. Hizmet Alan, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder.

 

 1.         UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
  1. Hizmet Alan, her türlü şikâyet ve itirazına ilişkin başvurularda ve işbu sözleşme ile ilgili çıkabilecek diğer ihtilaflarda; her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı'nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

 1.         YÜRÜRLÜK
  1. 8 (sekiz) maddeden ibaret Sözleşme, Taraflar’ca okunarak, işlem tarihinde, Hizmet Alan tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşme’nin bir nüshası Hizmet Alan’a ait üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca elektronik posta ile de gönderilebilecektir.